Πλαίσια του δέκα

Τα πλαίσια του δέκα (tenframes) είναι ένα χειραπτικό, διδακτικό υλικό που βοηθάει τα παιδιά να οπτικοποιήσουν, να συγκρίνουν και να διακρίνουν τους αριθμούς έχοντας πάντοτε ως σημείο αναφοράς τη σχέση τους με το «δέκα». Τα πλαίσια του δέκα βοηθούν επίσης τα παιδιά να κατανοήσουν τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης. 

44
10,00 €
χωρίς ΦΠΑ
Σε Απόθεμα

Τα πλαίσια του δέκα (ten frames), υποστηρίζουν τη μάθηση των παιδιών, με βάση:

  • την καλλιέργεια της αναγνώρισης συνόλου στοιχείων χωρίς να τα μετρούν (subitizing)
  • την καλλιέργεια της σκέψης σε ομάδες στοιχείων
  • την αξιοποίηση της χρωματικής κωδικοποίησης για την υπόδειξη των συνόλων στην πρόσθεση
  • την αξιοποίηση και διδασκαλία της στρατηγικής «πάτημα στη δεκάδα»

Μπορούν να αξιοποιηθούν είτε σε αρχική διδασκαλία είτε σε διδασκαλία αποκατάστασης και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην αυτόματη ανάκληση για τα ζευγάρια του δέκα και τους αντίστοιχους νοερούς υπολογισμούς.

Τα πλαίσια του δέκα (ten frames) περιλαμβάνουν:

  • κενά πλαίσια των πέντε και των δέκα
  • πούλια δύο χρωμάτων για την αναπαράσταση των ποσοτήτων
  • κάρτες αστραπή (flash cards) με αναπαράσταση ποσοτήτων σε πλαίσια των πέντε και δέκα
  • κάρτες αστραπή με βασικά αριθμητικά δεδομένα πρόσθεσης και αφαίρεσης, για γρήγορη ανάκληση
44

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν