ΔΑΔΑ - Πακέτο 3

ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

Το Πακέτο 3, περιλαμβάνει 2 θέσεις πιστοποίησης στη χορήγηση ΔΑΔΑ, το πλήρες υλικό, 50 έντυπα καταγραφής και 50 άδειες αυτόματου υπολογισμού.

33
754,72 €
χωρίς ΦΠΑ
Σε Απόθεμα

Η ΔΑΔΑ είναι µια σύγχρονη δοκιμασία αναγνωστικής επίδοσης, σταθμισμένη στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η ΔΑΔΑ προτείνεται, επίσης, για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης δημοτικού και για τη συνδρομή στη διαγνωστική εκτίμηση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και της αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Η χορήγηση της ΔΑΔΑ διαρκεί λιγότερο από μία ακαδημαϊκή ώρα, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωσή της. Η βαθμολόγηση της ΔΑΔΑ επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό σταθμισμένης βαθμολογίας ανά δεξιότητα (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική κατανόηση) και συνολικoύ σκορ αναγνωστικής επίδοσης.

Για την αγορά και χορήγηση της ΔΑΔΑ απαιτείται η παρακολούθηση του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ» και η λήψη της πιστοποίησης. Η εκπαίδευση υλοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως µέσω πλατφόρµας και δεν απαιτείται φυσική παρουσία. Περιλαµβάνει ασύγχρονα webinars, προτεινόµενες δραστηριότητες για εξάσκηση, quiz, µελέτες περίπτωσης και πρόσβαση σε σύγχρονο webinar ανατροφοδότησης.

Το Πακέτο 3, περιλαμβάνει

  1. Υλικό ΔΑΔΑ (2 x Υλικό Αξιολόγησης, 2 x Οδηγό Αξιολόγησης, 50 Έντυπα Καταγραφής)
  2. 50 Άδειες χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού» (εφαρμογή αυτόματης εξαγωγής σταθμισμένων αποτελεσμάτων)
  3. Παρακολούθηση σεμιναρίου εκπαίδευσης στη σταθμισμένη δοκιμασία ΔΑΔΑ
  4. Πιστοποίηση
  5. Δυνατότητα αγοράς επιπλέον αδειών χρήσης «Αυτόματου Υπολογισμού»
  6. Ένταξη στη λίστα των Πιστοποιημένων αξιολογητών και προβολή μέσα από την ιστοσελίδα μας.

Η εκπαίδευση στη ΔΑΔΑ απευθύνεται σε κέντρα ειδικής αγωγής, κέντρα διάγνωσης και υποστήριξης για μαθησιακές δυσκολίες, κέντρα μελέτης, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κάθε άλλη ειδικότητα σχετική με την ανάγνωση και τις αναγνωστικές δυσκολίες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη ΔΑΔΑ και τη διαδικασία πιστοποίησης ΕΔΩ

33

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν