Φωνολογική επίγνωση και Αναγνωστικές Δυσκολίες

Στο σεμινάριο αναλύεται το περιεχόμενο της δυσλεξίας, επισημαίνονται οι ενδείξεις για την έγκαιρη ανίχνευσή της και παρουσιάζεται ο ρόλος της καλλιέργειας της φωνολογικής επίγνωσης στην αποτελεσματική υποστήριξη παιδιών με δυσλεξία.

Ασύγχρονο webinar με την κ. Σουζάνα Παντελιάδου

53
15,00 €
χωρίς ΦΠΑ
Σε Απόθεμα

Στο σεμινάριο η κ. Σουζάνα Παντελιάδου αναλύει την έννοια και τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, με έμφαση στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που αποτελούν σημαντικούς δείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση της δυσλεξίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φωνολογικό έλλειμμα καθώς και στην αξιοποίηση της φωνολογικής επίγνωσης τόσο για την έγκαιρη ανίχνευση όσο και για τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων υποστήριξης στην ανάγνωση και στη γραφή.

To σεμινάριο υλοποιείται εξ ολοκλήρου από απόσταση µέσω της πλατφόρµας µας, δεν απαιτείται φυσική παρουσία και διαρκεί 49 λεπτά. Μπορείτε να εντάσσεστε στο σεμινάριο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και να οργανώσετε την ατομική σας παρακολούθηση.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία της ανάγνωσης σε παιδιά με δυσλεξία, αναγνωστικές δυσκολίες ή παιδιά προσχολικής αγωγής. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, λογοπεδικοί κι άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής καθώς και γονείς.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

53

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν