Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

Ενεργά φίλτρα

 • Συμβουλευτική υποστήριξη
  • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

  Συμβουλευτική Υποστήριξη

  Συμβουλευτική στήριξη σε εφήβους, νέους και γονείς.

  Ατομικά και σε ομάδες, η συμβουλευτική αφορά:

  - την υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων
  - την επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο που φοιτά το παιδί