Ανίχνευση

Ανίχνευση

Ενεργά φίλτρα

  • Ανίχνευση Μαθησιακών...

    Ανίχνευση, αρχική εκτίμηση - αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί. Περιγράφουμε τα πορίσματα της εκτίμησης σε μία σύντομη έκθεση και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας δώσουμε εξατομικευμένες συμβουλές.