Αξιολόγηση

Αξιολόγηση

Ενεργά φίλτρα

  • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Δυσκολιών
    • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

    Εκπαιδευτική Αξιολόγηση...

    Λεπτομερής εκπαιδευτική αξιολόγηση των δυσκολιών. Πρόκειται για μια αναλυτική διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δεξιοτήτων του παιδιού. Δίνουμε έμφαση στη γλώσσα και στα μαθηματικά και αξιολογούμε το μαθησιακό τύπο του παιδιού σας.

    Μπορεί να γίνει είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε διαδικτυακά.