Εποπτεία

Εποπτεία

Ενεργά φίλτρα

  • Υπηρεσίες Εποπτείας
    • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

    Εποπτεία

    Ατομική ή ομαδική εποπτεία για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.