Διάγνωση

Διάγνωση

Ενεργά φίλτρα

  • Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας
    • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

    Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών...

    Πλήρης διαγνωστική αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

    Είναι η μόνη διαδικασία, που μπορεί να σας διαβεβαιώσει για την ύπαρξη, το είδος και τη σοβαρότητα των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.Στο πρώτο στάδιο, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο, φροντίζετε ο εκπαιδευτικός του παιδιού να συμπληρώσει ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο  και επικοινωνούμε προφορικά για τυχόν απορίες και επιπλέον πληροφορίες. Στο δεύτερο στάδιο, διενεργούμε πλήρη αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων ελληνικών δοκιμασιών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού. Στο τρίτο στάδιο, σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα και στη συνέχεια, σας στέλνουμε πλήρη διαγνωστική έκθεση με εξατομικευμένες προτάσεις υποστήριξης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό.