Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες

Ενεργά φίλτρα

 • Ανίχνευση Μαθησιακών...

  Ανίχνευση, αρχική εκτίμηση - αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί. Περιγράφουμε τα πορίσματα της εκτίμησης σε μία σύντομη έκθεση και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας δώσουμε εξατομικευμένες συμβουλές.

 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Δυσκολιών
  • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση...

  Λεπτομερής εκπαιδευτική αξιολόγηση των δυσκολιών. Πρόκειται για μια αναλυτική διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δεξιοτήτων του παιδιού. Δίνουμε έμφαση στη γλώσσα και στα μαθηματικά και αξιολογούμε το μαθησιακό τύπο του παιδιού σας.

  Μπορεί να γίνει είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε διαδικτυακά.

 • Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας
  • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

  Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών...

  Πλήρης διαγνωστική αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

  Είναι η μόνη διαδικασία, που μπορεί να σας διαβεβαιώσει για την ύπαρξη, το είδος και τη σοβαρότητα των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού.Στο πρώτο στάδιο, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο, φροντίζετε ο εκπαιδευτικός του παιδιού να συμπληρώσει ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο  και επικοινωνούμε προφορικά για τυχόν απορίες και επιπλέον πληροφορίες. Στο δεύτερο στάδιο, διενεργούμε πλήρη αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων ελληνικών δοκιμασιών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού. Στο τρίτο στάδιο, σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα και στη συνέχεια, σας στέλνουμε πλήρη διαγνωστική έκθεση με εξατομικευμένες προτάσεις υποστήριξης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό.

 • Υπηρεσίες Εποπτείας
  • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

  Εποπτεία

  Ατομική ή ομαδική εποπτεία για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη
  • Επικοινωνήστε για πληροφορίες

  Συμβουλευτική Υποστήριξη

  Συμβουλευτική στήριξη σε εφήβους, νέους και γονείς.

  Ατομικά και σε ομάδες, η συμβουλευτική αφορά:

  - την υποστήριξη στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων
  - την επικοινωνία με το σχολικό πλαίσιο που φοιτά το παιδί