Τεστ

Τεστ

Ενεργά φίλτρα

 • ΔΑΔΑ - Πακέτο 1
  Σε Απόθεμα

  ΔΑΔΑ - Πακέτο 1

  330,19 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το Πακέτο 1, περιλαμβάνει 1 θέση πιστοποίησης στη χορήγηση ΔΑΔΑ, το πλήρες υλικό, 10 έντυπα καταγραφής και 10 άδειες αυτόματου υπολογισμού.

 • ΔΑΔΑ - Πακέτο 2
  Σε Απόθεμα

  ΔΑΔΑ - Πακέτο 2

  566,04 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το Πακέτο 2, περιλαμβάνει 2 θέσεις πιστοποίησης στη χορήγηση ΔΑΔΑ, το πλήρες υλικό, 20 έντυπα καταγραφής και 20 άδειες αυτόματου υπολογισμού.

 • ΔΑΔΑ Πακέτο 3
  Σε Απόθεμα

  ΔΑΔΑ - Πακέτο 3

  754,72 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το Πακέτο 3, περιλαμβάνει 2 θέσεις πιστοποίησης στη χορήγηση ΔΑΔΑ, το πλήρες υλικό, 50 έντυπα καταγραφής και 50 άδειες αυτόματου υπολογισμού.

 • Έντυπα καταγραφής ΔΑΔΑ (20 τμχ)
  Σε Απόθεμα

  Έντυπα καταγραφής ΔΑΔΑ (20...

  18,87 €

  Το πακέτο περιλαμβάνει 20 έντυπα καταγραφής της επίδοσης στο σταθμισμένο τεστ ανάγνωσης ΔΑΔΑ. 

 • ΔΑΔΑ - 1 άδεια χρήσης
  Σε Απόθεμα

  ΔΑΔΑ - 1 άδεια χρήσης

  9,43 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Ως πιστοποιημένος αξιολογητής/τρια έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε επιπλέον άδειες χρήσης της εφαρμογής "Αυτόματος υπολογισμός σταθμισμένης επίδοσης". 

  Το προϊόν αφορά την αγορά 1 επιπλέον άδειας, η οποία θα εμφανιστεί στον λογαριασμό σας στο dada-test.com εντός 1 εργάσιμης μέρας. 

 • ΔΑΔΑ - 10 άδειες χρήσης
  Προϊόν διαθέσιμο σε διαφορετικές επιλογές

  ΔΑΔΑ - 10 άδειες χρήσης

  80,00 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το προϊόν αφορά την αγορά 10 επιπλέον αδειών, οι οποίες θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας στο dada-test.com εντός 1 εργάσιμης μέρας. 

 • ΔΑΔΑ - 20 άδειες χρήσης
  Σε Απόθεμα

  ΔΑΔΑ - 20 άδειες χρήσης

  140,00 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το προϊόν αφορά την αγορά 20 επιπλέον αδειών, οι οποίες θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας στο dada-test.com εντός 1 εργάσιμης μέρας. 

 • ΔΑΔΑ - 30 άδειες χρήσης
  Σε Απόθεμα

  ΔΑΔΑ - 30 άδειες χρήσης

  180,00 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το προϊόν αφορά την αγορά 30 επιπλέον αδειών, οι οποίες θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας στο dada-test.com εντός 1 εργάσιμης μέρας. 

 • ΔΑΔΑ - 40 άδειες χρήσης
  Προϊόν διαθέσιμο σε διαφορετικές επιλογές

  ΔΑΔΑ - 40 άδειες χρήσης

  200,00 €

  ΔΑΔΑ – Δοκιμασία Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης

  Δοκιμασία πλήρους αξιολόγησης της αναγνωστικής επίδοσης, για παιδιά Α΄ δημοτικού έως Γ΄ γυμνασίου, σταθμισμένη στην ελληνική γλώσσα. Η αγορά της ΔΑΔΑ προϋποθέτει τη λήψη πιστοποίησης μετά από παρακολούθηση σεμιναρίων.

  Το προϊόν αφορά την αγορά 40 επιπλέον αδειών, οι οποίες θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας στο dada-test.com εντός 1 εργάσιμης μέρας.