Σεμινάρια: Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία

Σεμινάρια

Ενεργά φίλτρα

 • Περιεχόμενο & διαστάσεις της φωνολογικής επίγνωσης
  Σε Απόθεμα

  Περιεχόμενο & διαστάσεις...

  15,00 €

  Στο σεμινάριο παρουσιάζεται το περιεχόμενο και η εσωτερική δομή της φωνολογικής επίγνωσης. Συζητιούνται αναλυτικά οι δεξιότητες που την απαρτίζουν και η εξέλιξή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Ασύγχρονο webinar με την κ. Σουζάνα Παντελιάδου

 • Φωνολογική επίγνωση και Ανάγνωση
  Σε Απόθεμα

  Φωνολογική επίγνωση και...

  15,00 €

  Στο σεμινάριο εξηγείται πώς μαθαίνει ένα παιδί να διαβάζει και περιγράφεται η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης και της αναγνωστικής επίδοσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ερευνητική τεκμηρίωση για την ελληνική γλώσσα.

  Ασύγχρονο webinar με την κ. Σουζάνα Παντελιάδου

 • Φωνολογική επίγνωση και Αναγνωστικές Δυσκολίες
  Σε Απόθεμα

  Φωνολογική επίγνωση και...

  15,00 €

  Στο σεμινάριο αναλύεται το περιεχόμενο της δυσλεξίας, επισημαίνονται οι ενδείξεις για την έγκαιρη ανίχνευσή της και παρουσιάζεται ο ρόλος της καλλιέργειας της φωνολογικής επίγνωσης στην αποτελεσματική υποστήριξη παιδιών με δυσλεξία.

  Ασύγχρονο webinar με την κ. Σουζάνα Παντελιάδου

 • Πρακτικές Προτάσεις Διδασκαλίας
  Σε Απόθεμα

  Πρακτικές Προτάσεις...

  40,00 €

  Τέσσερα αρθρωτά σεμινάρια με δραστηριότητες για τη συστηματική καλλιέργεια των δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και την υποστήριξη των παιδιών στην πρώτη ανάγνωση και γραφή.

  Τέσσερα ασύγχρονα webinars με την κ. Αναστασία Χιδερίδου-Μανδαρή

 • Δυσλεξία & Φωνολογική Επίγνωση
  Σε Απόθεμα

  Δυσλεξία & Φωνολογική Επίγνωση

  80,00 €

  Το σεμινάριο περιλαμβάνει σε ένα πακέτο, όλα τα webinars για τη φωνολογική επίγνωση, τη δυσλεξία και την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης (Περιεχόμενο & διαστάσεις της φωνολογικής επίγνωσης, Φωνολογική επίγνωση και Ανάγνωση, Φωνολογική επίγνωση & Δυσλεξία, Καλλιέργεια δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης).

 • Εξειδίκευση - Webinar & Υλικό
  Σε Απόθεμα

  Εξειδίκευση - Webinar & Υλικό

  150,00 €

  Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου περιλαμβάνονται σε μία προσφορά, α) όλα τα webinars για τη φωνολογική επίγνωση, τη δυσλεξία και την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και β) το εξειδικευμένο υλικό rocket cards & rocket frames.

 • Εξειδίκευση (φοιτητές/τριες) - Webinar & Υλικό
  Σε Απόθεμα

  Εξειδίκευση...

  135,00 €

  Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου περιλαμβάνονται σε μία προσφορά, α) όλα τα webinars για τη φωνολογική επίγνωση, τη δυσλεξία και την καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης και β) το εξειδικευμένο υλικό rocket cards & rocket frames.