Πάρτι σε τρένο

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά παραμυθιών για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας σε αρχάριους αναγνώστες και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία.

Το παραμύθι «Πάρτι σε τρένο», εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων -τρ και -ρτ , και επικεντρώνεται στην ευχερή διάκριση και ανάγνωσή τους. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξή τους εδώ

17
Επίπεδο: 1
  • 1
  • 2
  • 1+2
8,80 €
χωρίς ΦΠΑ
Σε Απόθεμα

Περιγραφή

Τα παιδιά βελτιώνουν την αναγνωστική τους ευχέρεια με μικρά βιβλία με ευχάριστο περιεχόμενο. Η έκταση είναι μικρή και το λεξιλόγιο προσεκτικά επιλεγμένο. Κάθε μία από τις Rocket-Ιστορίες γράφεται για την καλλιέργεια συγκεκριμένου συνδυασμού συμφώνων, και σε δύο εκδοχές αναγνωστικής δυσκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. 

Το παραμύθι «Πάρτι σε τρένο», εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων -τρ και -ρτ , και επικεντρώνεται στην ευχερή διάκριση και ανάγνωσή τους. Το λεξιλόγιο που αξιοποιείται είναι ελεγχόμενο κι αποτελείται από συχνόχρηστες και ομαλές φωνολογικά λέξεις. Η σύνταξη και το νόημα του κειμένου είναι απλό. Το κείμενο στηρίζεται στην επανάληψη λέξεων που περιέχουν το –τρ και -ρτ και καθοδηγεί το παιδί στην αξιοποίηση όλων των πληροφοριών, οδηγώντας το σε ταχύτερη κι ορθότερη ανάγνωση.

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού καθώς επίσης και σε μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, προτείνεται και για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού.

Η σύγχρονη επιστημονική γνώση και ερευνητική τεκμηρίωση πίσω από τις Rocket-Ιστορίες συμβάλει στο να παρέμβουμε αποτελεσματικά και έγκαιρα,

- με προσεκτική επιλογή λεξιλογίου,

- νόημα, 

- απλή συντακτική δομή

- και εικονογράφηση.

 

Κατάλληλο για διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία. 

Απαραίτητο για λογοθεραπευτές, νηπιαγωγούς και δασκάλους. 

Δείτε πως μπορείτε να αξιοποιήσετε το υλικό εδώ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πρόκειται για παραμύθια 18 σελίδων σε 2 εκδοχές.

- 1η εκδοχή: Απευθύνεται σε μικρότερα ηλικιακά παιδιά (Α'-Β' Δημοτικού).

- 2η εκδοχή: Απευθύνεται σε μεγαλύτερα ηλικιακά παιδιά (Γ'-Δ' Δημοτικού).

Ερευνητική Τεκμηρίωση

Η κατασκευή των Rocket Ιστοριών στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των σύγχρονων ερευνητικών δεδομένων που αφορούν την αναγνωστική ευχέρεια και την διδασκαλία της. Σύμφωνα με αυτά:

- Για να κατακτήσουν την αναγνωστική ευχέρεια, τα παιδιά χρειάζονται κείμενα που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο ανάγνωσής τους.
- Το ελεγχόμενο και επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο βοηθά στην ενεργοποίηση της μνήμης των παιδιών και ενισχύει την ταχύτερη αναγνώριση μιας λέξης κάθε επόμενη φορά που αυτή εμφανίζεται στο κείμενο.
- Η απλή συντακτική δομή καθοδηγεί το παιδί στην πρόβλεψη του επόμενου όρου ανάγνωσης και ενισχύει την αναγνωστική ευχέρεια.
- Η ύπαρξη ολοκληρωμένου νοήματος σε  ένα κείμενο επιδρά θετικά στην ταχύτητα ανάγνωσής του από το παιδί.
- Η εικονογράφηση μπορεί να υποστηρίζει την ανάγνωση ενός κειμένου, όταν δεν αποσπά την προσοχή των παιδιών.
- Η ενεργητική παρακολούθηση και η καταγραφή της επίδοσης από το ίδιο το παιδί, ενισχύει όχι μόνο την αυτορρύθμιση του αλλά και την αναγνωστική του ευχέρεια.

17

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν