Ειδική Αγωγή

Νέο Προϊόν

Επιστήμονες από συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικής αγωγής παρουσιάζουν πέντε αντιπροσωπευτικούς πληθυσμούς παιδιών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, φάσμα αυτισμού, νοητική καθυστέρηση, κώφωση / βαρηκοΐα, σοβαρά προβλήματα όρασης) και εξετάζουν σχετικά ζητήματα:

(α) οργάνωσης χώρου και μαθησιακού περιβάλλοντος,

(β) προσαρμοσμένου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού,

(γ) οργάνωσης της διδασκαλίας (στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας), και (

δ) σύγχρονων τάσεων και προβληματισμών στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

Περισσότερες Λεπτομέρειες

17,05 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Αναλυτικές πληροφορίες

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να συμπληρώσει την εξειδικευμένη γνώση και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τα παιδιά με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και την πρόσβασή τους στη σχολική ζωή, προσπαθώντας παράλληλα να αναδείξει με σαφήνεια τη σύνδεση ερευνητικής γνώσης και εκπαιδευτικής πρακτικής στην ειδική αγωγή. Υιοθετώντας ένα μοντέλο πολυπρισματικής και μη κατακερματισμένης αλλά συμπαγούς θεώρησης της ειδικής εκπαίδευσης, επιστήμονες από συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικής αγωγής παρουσιάζουν πέντε αντιπροσωπευτικούς πληθυσμούς παιδιών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, φάσμα αυτισμού, νοητική καθυστέρηση, κώφωση / βαρηκοΐα, σοβαρά προβλήματα όρασης) και εξετάζουν σχετικά ζητήματα: (α) οργάνωσης χώρου και μαθησιακού περιβάλλοντος, (β) προσαρμοσμένου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, (γ) οργάνωσης της διδασκαλίας (στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας), και (δ) σύγχρονων τάσεων και προβληματισμών στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ο τόμος αυτός θα δώσει την ευκαιρία σε όσους ενδιαφέρονται και εργάζονται στον συγκεκριμένο χώρο να ανακαλύψουν τον εκπαιδευτικό πλούτο της ειδικής αγωγής και να κινητοποιηθούν έτσι ώστε να αποτελέσουν παράγοντα της δυναμικής λύσης των προβλημάτων. 

Περιεχόμενα

-Έρευνα και διδακτική πράξη: παράλληλες ή ασύμβατες πορείες; 

Σουζάνα Παντελιάδου και Βασίλης Αργυρόπουλος


-Η εκπαίδευση παιδιών με σοβαρά προβλήματα όρασης: ερευνητική και πρακτική προσέγγιση στο χώρο της διδασκαλίας 

Βασίλης Αργυρόπουλος


-Αποτελεσματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές στρατηγικές για τα παιδιά στο φάσμα
του αυτισμού 

Σοφία Μαυροπούλου


-Εκπαίδευση κωφών / βαρήκοων παιδιών: η αναγκαιότητα αποτελεσματικών και ερευνητικά τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών 

Μάγδα Νικολαραΐζη


-Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και αποτελεσματική διδασκαλία 

Σουζάνα Παντελιάδου


-Αποτελεσματικές πρακτικές στην εκπαίδευση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση

Βασίλης Στρογγυλός

Κριτικές

Γράψτε μια κριτική

Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Επιστήμονες από συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικής αγωγής παρουσιάζουν πέντε αντιπροσωπευτικούς πληθυσμούς παιδιών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, φάσμα αυτισμού, νοητική καθυστέρηση, κώφωση / βαρηκοΐα, σοβαρά προβλήματα όρασης) και εξετάζουν σχετικά ζητήματα:

(α) οργάνωσης χώρου και μαθησιακού περιβάλλοντος,

(β) προσαρμοσμένου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού,

(γ) οργάνωσης της διδασκαλίας (στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας), και (

δ) σύγχρονων τάσεων και προβληματισμών στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.