Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Νέο Προϊόν

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πρώτη σφαιρική επισκόπηση της έννοιας και πρακτικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από Έλληνες συγγραφείς. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ουσιαστικά μια νέα και ιδιαίτερα επίκαιρη πρόταση αλλαγής της διδασκαλίας, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση όλων των μαθητών, αξιοποιώντας -και όχι εξοβελίζοντας- τη διαφορετικότητά τους. 
Η πολυεπιστημονική προσέγγιση από τους συγγραφείς του βιβλίου φωτίζει πολλαπλές συνιστώσες του θέματος. 

Περισσότερες Λεπτομέρειες

25,62 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Αναλυτικές πληροφορίες

Τα θεωρητικά κεφάλαια βοηθούν τον αναγνώστη να εξοικειωθεί με τις θεωρητικές αρχές και να κατανοήσει σε βάθος τις διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Μεγάλο μέρος του βιβλίου επίσης είναι αφιερωμένο σε εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, με συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις για διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια. Έτσι, οι εν ενεργεία αλλά και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν στα χέρια τους ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο θα τους επιτρέψει να διδάξουν κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τον τόσο ανομοιογενή μαθητικό πληθυσμό του σημερινού σχολείου. 

Περιεχόμενα


Εισαγωγή

Σουζάνα Παντελιάδου, Διαμάντω Φιλιππάτου


1. Διαφοροποίηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές αρχές

Βασίλης Αργυρόπουλος


2. Ο ρόλος της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Διαμάντω Φιλιππάτου


3. Καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση και διαφοροποιημένη διδασκαλία: η σημασία για τους μαθητές με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μάγδα Νικολαραΐζη


4. Σχολική τάξη και διαφοροποιημένη διδασκαλία: προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης 

Παναγιώτα Δημητροπούλου


5. Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ειδική αγωγή: μια πρόκληση για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών

Σουζάνα Παντελιάδου


6. Διαφοροποίηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και της διδασκαλίας της Γλώσσας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

Ηρώ Καραγεώργου


7. Η νοηματοδότηση της "διαφοροποίησης" στη διδακτική πράξη: παρουσίαση διδακτικού σχεδιασμού για μαθητές πρώτης σχολικής ηλικίας 

Ιωάννης Φύκαρης


8. Γραπτή έκφραση και μαθησιακές δυσκολίες: διαστάσεις της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Φαίη Αντωνίου


9. Κατανόηση γραπτού λόγου στο μάθημα της Γλώσσας σε μικτές γλωσσικά και πολιτισμικά τάξεις: διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Ευγενία Βασιλάκη

10. Σχέδιο εφαρμογής διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την αγγλική ως ξένη γλώσσα 

Αγγελική Παππά


11. Απαντώντας στην απαίτηση "μαθηματικά για όλους": μια πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με τη χρήση χειραπτικών υλικών στο δημοτικό σχολείο 

Ευθύμιος Γκούμας, Κωνσταντίνος Σδρόλιας, Τριαντάφυλλος Α. Τριανταφυλλίδης

12. Διαφοροποιημένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου project

Σταυρούλα Καλδή

13. Αποτελεσματική διδασκαλία σε τάξεις μικτής ικανότητας μέσω της διαφοροποίησης της διδασκαλίας: από τη θεωρία στην πράξη 

Σταυρούλα Βαλιαντή

Κριτικές

Γράψτε μια κριτική

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την πρώτη σφαιρική επισκόπηση της έννοιας και πρακτικής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από Έλληνες συγγραφείς. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι ουσιαστικά μια νέα και ιδιαίτερα επίκαιρη πρόταση αλλαγής της διδασκαλίας, στο πλαίσιο της τυπικής τάξης, η οποία μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση όλων των μαθητών, αξιοποιώντας -και όχι εξοβελίζοντας- τη διαφορετικότητά τους. 
Η πολυεπιστημονική προσέγγιση από τους συγγραφείς του βιβλίου φωτίζει πολλαπλές συνιστώσες του θέματος.