Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας

Πλήρης διαγνωστική αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Είναι η μόνη διαδικασία, που μπορεί να σας διαβεβαιώσει για την ύπαρξη, το είδος και τη σοβαρότητα των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. 

Στο πρώτο στάδιο, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο, φροντίζετε ο εκπαιδευτικός του παιδιού να συμπληρώσει ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο  και επικοινωνούμε προφορικά για τυχόν απορίες και επιπλέον πληροφορίες. Στο δεύτερο στάδιο, διενεργούμε πλήρη αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων ελληνικών δοκιμασιών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού. Στο τρίτο στάδιο, σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα (σε διάστημα 1 εβδομάδας) και στη συνέχεια, σας στέλνουμε πλήρη διαγνωστική έκθεση με εξατομικευμένες προτάσεις υποστήριξης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό (σε διάστημα 2 εβδομάδων).

Περισσότερες Λεπτομέρειες

10,00 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Αναλυτικές πληροφορίες

Μονάδες αγοράς υπηρεσίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά υπηρεσίας είναι η επικοινωνία μαζί μας, ηλεκτρονικά στο info@rocketdyslexia.com είτε τηλεφωνικά, στην Ελλάδα: +30 6980595060 και στην Κύπρο: +357 99650286.

Ο υπολογισμός της τιμής γίνεται εξατομικευμένα και υπολογίζεται σε Μ.Α. (μονάδες αγοράς). Η κάθε μονάδα αγοράς αντιστοιχεί σε 10 ευρώ.

Έτσι αν το κόστος της υπηρεσίας που ζητήσατε είναι 50 ευρώ θα πρέπει να αγοράσετε 5 Μ.Α. (μονάδες αγοράς) επιλέγοντας στο πεδίο "Ποσότητα" τον αριθμό 5 ή αν το κόστος υπηρεσίας προσδιορίζεται σε διακόσια ευρώ επιλέγετε στο πεδίο "Ποσότητα" τον αριθμό 20.

Ολοκληρώνετε την αγορά σας όπως για κάθε προϊόν πατώντας "Προσθήκη στο καλάθι".

Κριτικές

Γράψτε μια κριτική

Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας

Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας

Πλήρης διαγνωστική αξιολόγηση των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Είναι η μόνη διαδικασία, που μπορεί να σας διαβεβαιώσει για την ύπαρξη, το είδος και τη σοβαρότητα των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού. 

Στο πρώτο στάδιο, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο, φροντίζετε ο εκπαιδευτικός του παιδιού να συμπληρώσει ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο  και επικοινωνούμε προφορικά για τυχόν απορίες και επιπλέον πληροφορίες. Στο δεύτερο στάδιο, διενεργούμε πλήρη αξιολόγηση με τη χρήση τυπικών και άτυπων ελληνικών δοκιμασιών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εκτίμηση του νοητικού επιπέδου του παιδιού. Στο τρίτο στάδιο, σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα (σε διάστημα 1 εβδομάδας) και στη συνέχεια, σας στέλνουμε πλήρη διαγνωστική έκθεση με εξατομικευμένες προτάσεις υποστήριξης και σχετικό υποστηρικτικό υλικό (σε διάστημα 2 εβδομάδων).