Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Δυσκολιών

Λεπτομερής εκπαιδευτική αξιολόγηση των δυσκολιών. Πρόκειται για μια αναλυτική διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δεξιοτήτων του παιδιού. Δίνουμε έμφαση στη γλώσσα και στα μαθηματικά και αξιολογούμε το μαθησιακό τύπο του παιδιού σας.

Μπορεί να γίνει είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε διαδικτυακά.

Η διαδικασία τη αξιολόγησης ξεκινάει με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από εσάς και την επικοινωνία μαζί σας για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες.

Ακολουθεί πλήρης αξιολόγηση των μαθησιακών δεξιοτήτων με τυπικές και άτυπες ελληνικές δοκιμασίες (tests).

Σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, σας αποστέλλουμε αναλυτική έκθεση πορισμάτων και εξατομικευμένων προτάσεων υποστήριξης (σε διάστημα 10 ημερών).

Περισσότερες Λεπτομέρειες

10,00 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Αναλυτικές πληροφορίες

Μονάδες αγοράς υπηρεσίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά υπηρεσίας είναι η επικοινωνία μαζί μας, ηλεκτρονικά στο info@rocketdyslexia.com είτε τηλεφωνικά, στην Ελλάδα: +30 6980595060 και στην Κύπρο: +357 99650286.

Ο υπολογισμός της τιμής γίνεται εξατομικευμένα και υπολογίζεται σε Μ.Α. (μονάδες αγοράς). Η κάθε μονάδα αγοράς αντιστοιχεί σε 10 ευρώ.

Έτσι αν το κόστος της υπηρεσίας που ζητήσατε είναι 50 ευρώ θα πρέπει να αγοράσετε 5 Μ.Α. (μονάδες αγοράς) επιλέγοντας στο πεδίο "Ποσότητα" τον αριθμό 5 ή αν το κόστος υπηρεσίας προσδιορίζεται σε διακόσια ευρώ επιλέγετε στο πεδίο "Ποσότητα" τον αριθμό 20.

Ολοκληρώνετε την αγορά σας όπως για κάθε προϊόν πατώντας "Προσθήκη στο καλάθι".

Κριτικές

Γράψτε μια κριτική

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Δυσκολιών

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Δυσκολιών

Λεπτομερής εκπαιδευτική αξιολόγηση των δυσκολιών. Πρόκειται για μια αναλυτική διερεύνηση των δυσκολιών αλλά και των δεξιοτήτων του παιδιού. Δίνουμε έμφαση στη γλώσσα και στα μαθηματικά και αξιολογούμε το μαθησιακό τύπο του παιδιού σας.

Μπορεί να γίνει είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε διαδικτυακά.

Η διαδικασία τη αξιολόγησης ξεκινάει με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από εσάς και την επικοινωνία μαζί σας για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες.

Ακολουθεί πλήρης αξιολόγηση των μαθησιακών δεξιοτήτων με τυπικές και άτυπες ελληνικές δοκιμασίες (tests).

Σας ενημερώνουμε προφορικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Στη συνέχεια, σας αποστέλλουμε αναλυτική έκθεση πορισμάτων και εξατομικευμένων προτάσεων υποστήριξης (σε διάστημα 10 ημερών).