Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας

Ανίχνευση, αρχική εκτίμηση - αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί. 

Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να λύσετε απορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις δυσκολίες του παιδιού σας και να λάβετε κατάλληλες συμβουλές. Μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με εσάς και  αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού, με βάση ατομικές του εργασίες. Δεν απαιτείται η παρουσία του παιδιού.

Περιγράφουμε τα πορίσματα της εκτίμησης σε μία σύντομη έκθεση και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας δώσουμε εξατομικευμένες συμβουλές.

Περισσότερες Λεπτομέρειες

10,00 €

Αναλυτικές πληροφορίες

Μονάδες αγοράς υπηρεσίας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά υπηρεσίας είναι η επικοινωνία μαζί μας, ηλεκτρονικά στο info@rocketdyslexia.com είτε τηλεφωνικά, στην Ελλάδα: +30 6980595060 και στην Κύπρο: +357 99650286.

Ο υπολογισμός της τιμής γίνεται εξατομικευμένα και υπολογίζεται σε Μ.Α. (μονάδες αγοράς). Η κάθε μονάδα αγοράς αντιστοιχεί σε 10 ευρώ.

Έτσι αν το κόστος της υπηρεσίας που ζητήσατε είναι 50 ευρώ θα πρέπει να αγοράσετε 5 Μ.Α. (μονάδες αγοράς) επιλέγοντας στο πεδίο "Ποσότητα" τον αριθμό 5 ή αν το κόστος υπηρεσίας προσδιορίζεται σε διακόσια ευρώ επιλέγετε στο πεδίο "Ποσότητα" τον αριθμό 20.

Ολοκληρώνετε την αγορά σας όπως για κάθε προϊόν πατώντας "Προσθήκη στο καλάθι".

Κριτικές

Γράψτε μια κριτική

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας

Ανίχνευση, αρχική εκτίμηση - αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί. 

Πρόκειται για μια σύντομη διαδικασία, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να λύσετε απορίες σχετικά με τις ανάγκες και τις δυσκολίες του παιδιού σας και να λάβετε κατάλληλες συμβουλές. Μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με εσάς και  αξιολόγηση της επίδοσης του παιδιού, με βάση ατομικές του εργασίες. Δεν απαιτείται η παρουσία του παιδιού.

Περιγράφουμε τα πορίσματα της εκτίμησης σε μία σύντομη έκθεση και επικοινωνούμε μαζί σας για να σας δώσουμε εξατομικευμένες συμβουλές.