Εφαρμογή για δυσλεξία - Πάρτι σε τρένο

Νέο Προϊόν

Καινοτόμα πολυμεσική εφαρμογή για την ανάγνωση!

Τα παιδιά διαβάζουν παίζοντας στο tablet. Μπορούν να διαβάσουν, να ακούσουν και να μαγνητοφωνήσουν την  ανάγνωση τους!

Η εφαρμογή «Πάρτι σε τρένο» εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων  –τρ και –ρτ και αφορά μαθητές πρώτης, δευτέρας δημοτικού ή και μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία.

Κατάλληλο και για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την επιλογή «Ακούω το παραμύθι».

Ένα σημαντικό βοήθημα που επιτρέπει στον γονέα ή τον εκπαιδευτικό την παρακολούθηση της προόδου του παιδιού και την ανατροφοδότηση του.

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Αναλυτικές πληροφορίες

Περιγραφή

Για την καλλιέργεια της αναγνωστικής ευχέρειας
Το παραμύθι «Πάρτυ σε τρένο», εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων –τρ και -ρτ και απευθύνεται σε μαθητές πρώτης και δευτέρας δημοτικού καθώς επίσης και σε μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία. Επιπλέον, προτείνεται και για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την επιλογή «Ακούω το παραμύθι».

Η εφαρμογή
Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, περιλαμβάνονται μόνο όσα πολυμεσικά στοιχεία μπορούν να υποστηρίξουν πραγματικά την μάθηση των παιδιών, με έμφαση στην καθοδηγούμενη ανάγνωση, την ενεργητική συμμετοχή και την εξατομίκευση της υποστήριξης.

- Αξιοποιείται γραμματοσειρά κατάλληλη για παιδιά με δυσκολίες οπτικής αντίληψης.
- Η εικονογράφηση συνοδεύεται από απλά στοιχεία κίνησης και ήχου, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του παιδιού.
- Υλοποιείται η καθοδηγούμενη ανάγνωση, με παράλληλη ακουστική και οπτική καθοδήγηση.
- Δίνεται η δυνατότητα καθοδηγούμενης ανάγνωσης σε 3 επίπεδα ταχύτητας, ανάλογα με το ατομικό επίπεδο ευχέρειας του παιδιού.
- Δίνεται η δυνατότητα μαγνητοφώνησης κάθε αναγνωστικής απόπειρας του παιδιού και η δυνατότητα να ακούσει τον εαυτό του να διαβάζει.
- Δίνεται η δυνατότητα καταγραφής της καλύτερης ανάγνωσης του παιδιού (με βάση τον αριθμό λέξεων που διαβάζει σε ένα λεπτό).
- Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης από το γονέα ή τον εκπαιδευτικό της προόδου του παιδιού για ένα χρονικό διάστημα.
- Παρέχεται διάγραμμα προόδου, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανατροφοδότηση του παιδιού.

Κριτικές

Γράψτε μια κριτική

Εφαρμογή για δυσλεξία - Πάρτι σε τρένο

Εφαρμογή για δυσλεξία - Πάρτι σε τρένο

Καινοτόμα πολυμεσική εφαρμογή για την ανάγνωση!

Τα παιδιά διαβάζουν παίζοντας στο tablet. Μπορούν να διαβάσουν, να ακούσουν και να μαγνητοφωνήσουν την  ανάγνωση τους!

Η εφαρμογή «Πάρτι σε τρένο» εστιάζει στο συνδυασμό συμφώνων  –τρ και –ρτ και αφορά μαθητές πρώτης, δευτέρας δημοτικού ή και μεγαλύτερους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία.

Κατάλληλο και για μικρότερα παιδιά που δεν διαβάζουν ακόμη, για την καλλιέργεια του αναδυόμενου γραμματισμού, μέσα από την επιλογή «Ακούω το παραμύθι».

Ένα σημαντικό βοήθημα που επιτρέπει στον γονέα ή τον εκπαιδευτικό την παρακολούθηση της προόδου του παιδιού και την ανατροφοδότηση του.